BERTAUBAT DAN ISTIGHFAR SUPAYA HATI MENJADI TEGAR

Istighfar adalah

Bertaubat dan istighfar penting untuk diketahui dan di amalkan,pentingnya bacaan istighfar untuk umat muslim sebagai sarana meminta maaf  dan memohon maaf kepada Allah SWT.
Jangkar Group : Dalil bertaubat dan istighfar supaya hati menjadi tegar , Rasulullah SAW bersabda :

TAUBAT DAN ISTIGHFAR

“Barang siapa yang banyak beristighfar maka Allah akan membebaskannya dari berbagai kedukaan, lalu melapangkannya dari berbagai kedukaan, lalu melapangkannya dari berbagai kesempitan hidup, serta memberinya curahan rizki dari berbagai arah yang tiada diperkirakan sebelumnya.” (HR Ahmad).

keutamaan sholat dhuha

Taubat dan istighfar adalah sarana pembersihan diri yang membuat kita seperti bayi yang baru lahir. Jika kita telah bersih dari dosa dan dendam maka dengan sendirinya arus keberkahan akan mudah mengalir kedalam diri kita.

Baca juga : shodaqoh membuat harta semakin kokoh

 

TAUBAT DAN ISTIGHFAR ADALAH SARANA PEMBERSIHAN DIRI
Firman Allah SWT Dalam QS: Nuh Ayat : 10-12 :
“Maka aku katakan kepada mereka : Mohonlah ampun kepada tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah maha pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan membanyakan harta dan anak-anakmu, serta mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula didalamnya) untukmu
sungai-sungai”

dalil tentang taubat dan istighfar

Rasulullah SAW Bersabda:
“Barang siapa yang diberikan nikmat oleh Allah maka hendaklah ia bertahmid(membaca hamdalah). Barang siapa yang rezekinya datang terlambat maka hendaklah ia beristighfar kepada Allah. Barang siapa yang merasa sulit dalam segala urusannya maka ucapkanlah hauqallah (laa hawla wala quwwata illa billah).”
MEMOHONLAH AMPUN KEPADA TUHANMU
Mari kita senantiasa beristighfar di setiap saat, baik dalam keadaan sempit di himpit ujian kehidupan maupun dalam keadaan suasana lapang.
  SHOLAT TAHAJUD MEMBUAT CITA-CITA KITA TERWUJUD
Adi